Tuhinga
Me aha koe, pēnā ka pokea koe e te COVID19

ORO - Me aha koe, pēnā ka pokea koe e te COVID19 (Māori)

Wētahi o ngā āhuatanga ka mau te tangata COVID-19:

 1. He maremare.
 2. He mate pīwa – ka tino kirikā tō tinana, 38 waeine ā kō atu te kirikā.
 3. He uaua rawa i te hā ki roto.

Wētahi o nga tāngata i pokea e te COVID-19, kore rawa e pā atu te māuiuitanga. Engari, ka āhei tonu te tuku riro I te huaketo ki tētahi atu tangata. Me matua mōhio koe, ka aha koe inā rā.

Kua pā tata koe ki tētahi i pokea e te COVID-19 I waenga I ngā rangi 14. I te tatari kia rongo I ngā whakatau a ngā tēhi mo te COVID-19.

E rua ngā mahi me mahia e koe, pēnā whakapae ana koe ko pokea koe e te COVID-19

 1. Me herea koe ki te kāinga ā noho wehetahi.
 2. Ko te tikanga o te noho wehetahi, me noho herea atu ki te.

Kāinga kaua rawa e puta ki waenga i te marea. Na te mea ka pokea wētahi atu i te COVID-19.

Me waea atu ki Healthline:
0800 358 5453.

 • Hore kau he utu ki te waea atu ki Healthline.
  I te puare a Healthline i nga taima katoa o te rangi.
 • Mehe mea i te pōhauhau koe pēnā me noho wehetahi, waea.
 • Atu ki Healthline:
  Inā hoki i te whakapae koe ko pokea i te COVID-19, me noho wehe atu, kaua rawa e haere ki tō tākuta, e haere ki te hōhi-pere.

Na te haere ki to Takuta, ki te hohipere ranei ka ahei tonu te tuku riro i te huaketo COVID-19 ki wetahi atu tangata

Waea atu ki Healthline.

Ma ratou ano e mea atu ki a koe pena ka tehia koe mo te COVID-19.

Scroll