Ko nga ture hou mo te noho ki nga whare rēti.

Kāhore te kaituku rīhi e ahei ana ki te whakanui ake i te utu rēti mo nga marama e ono.
I te wā o te rāhui kahore e ahei ana ki te whakaputa ia koe i to whare rēti, inā hore kau he tino take kua tau kē i waenga i a kourua tahi me wehe atu koe.
Mēnā ko mea atu kia puta koe i mua noa atu i te timatatanga o te rāhui – e ahei ana koe ki te noho tonu tae noa ki te hikinga o te rāhui. 
Mehe mea, he kirimana ‘wā whakarite’ ā ka mutu mai ki tētahi rā rānei, i waenga i te wā rāhui. Ka huri te āhuatanga o te kirima-na ki te ‘wā whakapūare tonu’, ka āhei e koe ki te whakatau atu a muri mai.
E ahei ana nga kaituku rīhi o nga whare noho ki te whakaputa i nga kairīhi, mēna i te pono ia ka raru te haumaru a ērā atu o nga tāngata e noho ana ki taua whare noho. Engari me korero atu i wāna awangawanga me te tuku korero i mua noa atu.

Mehe mea he inoi tāu mo te noho whare me
waea mai ki PAERANGI on 0800 100 132

Kahore e ahei ana te kaituku rīhi ki te whakaputa ia
koe i to whare pēnā i pokea koe i te COVID-19.
Engari, inā rā i te tae atu te kaituku rīhi ki te whakatika
ake i te whare, me whakina atu e koe i to whakapae kua
pokea koe e te COVID-19.
Scroll to Top Skip to content