Wētahi o ngā āhuatanga ka mau te tangata COVID-19:

1. He maremare.
2. He mate pīwa – ka tino kirikā tō tinana, 38 waeine ā kō atu te kirikā.
3. He uaua rawa i te hā ki roto.

Wētahi o nga tāngata i pokea e te COVID-19, kore rawa e pā atu te māuiuitanga. Engari, ka āhei tonu te tuku riro I te huaketo ki tētahi atu tangata. Me matua mōhio koe, ka aha koe inā rā:

Kua pā tata koe ki tētahi i pokea e te COVID-19 I waenga I ngā rangi 14.
I te tatari kia rongo I ngā whakatau a ngā tēhi mo te COVID-19.

E rua ngā mahi me mahia e koe, pēnā whakapae ana koe ko pokea koe e te COVID-19:

1. Me herea koe ki te kāinga ā noho wehetahi.
2. Ko te tikanga o te noho wehetahi, me noho herea atu ki te.
Kāinga kaua rawa e puta ki waenga i te marea. Na te mea ka pokea wētahi atu i te COVID-19.

Me waea atu ki Healthline: 0800 358 5453.

Hore kau he utu ki te waea atu ki Healthline.
I te puare a Healthline i nga taima katoa o te rangi.
Mehe mea i te pōhauhau koe pēnā me noho wehetahi, waea atu ki.
Inā hoki i te whakapae koe ko pokea i te COVID-19, me noho wehe atu, kaua rawa e haere ki tō tākuta, e haere ki te hōhipere.

Na te haere ki to Takuta, ki te hohipere raneika ahei tonu te tuku riro i te huaketo COVID-19 ki wetahi atu tangata.

Waea atu ki Healthline ma ratou ano e mea atu ki a koe pena ka tehia koe mo te COVID-19.
Scroll to Top Skip to content