Wētahi kōrero o Paerangi
Hei whakawhitiwhiti whakaaro me wētahi ‘hunga mātanga ki ngā kaupapa.’

Ānei wētahi kohinga whakawhitiwhiti whakaaro o ngā hunga mohio ki ngā tini kaupapa i raro i te COVID-19. He pitopito kōrero, kei te Reo Turi o Aotrearoa, Reo Rangatira me te Reo Ingarihi hoki.Me patua te pikitia kia hono atu.

Scroll to Top Skip to content